ES investicijos

PROJEKTO TIKSLAS

Technologinių ekoinovacijų metalo gaminių apdirbimui, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, diegimas

Projekto tikslas – diegti technologines ekoinovacijas metalo gaminių apdirbimui, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Įgyvendinus projektą, metalo gaminių gamyboje bus atsisakyta medžiagų, kurių sudėtyje yra aplinkai ir žmogui pavojingų LOJ, bus taupomi gamyboje naudojami gamtiniai ištekliai, įdiegta įranga užtikrins atliekų mažinimą ir energijos taupymą gamybos procesuose.

Vykdant projektą gamybinėje linijoje numatoma įdiegti pažangią, inovatyvią, atitinkančią aukštus tokiai įrangai keliamus kokybės, efektyvumo reikalavimus, gamybinę įrangą. Metalo produktų gamybos technologijoje bus atsisakyta medžiagų – dažų, gruntų, skiediklių, kurių sudėtyje yra žmogaus sveikatai ir aplinkai pavojingų LOJ. Nesusidarys dažais, gruntu, skiedikliais užterštos sunkiai perdirbamos metalinės, plastikinės, medžiagų pluošto atliekos.

Naujai įsigyta įranga užtikrins šių projekto uždavinių sprendimą:

  • Gamybos našumo, tikslumo ir efektyvumo padidinimas;
  • Gaminamos produkcijos ekologiškumo padidinimas;
  • Metalo gaminių kokybės pagerinimas;
  • Efektyvus resursų (žmogiškųjų, materialių) naudojimas;
  • Neigiamo metalo gaminių gamybos poveikio aplinkai sumažinimas;
  • Pagrindinių ir pagalbinių medžiagų kiekių sumažinimas;
  • Gaminių savikainos mažinimas.

Projektas yra įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą veiksmų programos priemonę „Eco-inovacijos LT+“.

PROJEKTO TIKSLAS

Aplinkosauginių sąlygų gerinimas, skatinant įmonės darbuotojus naudotis elektromobiliais, taip prisidedant prie aplinkos taršos mažinimo

Galimybė gauti paramą 997,15 Eur iš jungtinio projekto „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ pateikus paraišką Lietuvos energetikos agentūrai pagal paskelbtą kvietimą „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“ paskatino įmonę UAB NERMONAS suplanuoti įsirengti vieną elektromobilio įkrovimo prieigų.

Jungtinio projekto projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“.